OM HUMAN BRIDGE

Biståndsorganisationen Human Bridge samlar in sjukhusmaterial och hjälpmedel från regioner och företag. Utrustningen rekonditioneras och repareras och skickas vidare till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern där resurserna är små och där många sjukhus saknar även den enklaste basutrustning. Med våra insatser kan människor få rätt hjälp och sjukvård i sin närmiljö.

Genom att återanvända sjukvårdsutrustning som annars hade kasserats vill Human Bridge bidra till att skapa en rättvisare och mer miljöeffektiv global resursfördelning. Kvalitet är centralt, allt vi skickar ska fungera. För att vi ska vara säkra på att utrustningen kommer dit den gör mest nytta har vi nära kontakt med våra mottagare kring deras behov. 

Human Bridge samlar också in textilier, huvudsakligen kläder och skor, som används i direkta biståndsinsatser eller för att generera intäkter till olika biståndsprojekt. I vårt arbete ingår även att köpa in förnödenheter som mat, filtar och tält för sändningar till områden som drabbats av exempelvis naturkatastrof eller krig.

Finansiering

Human Bridge har avtal med regioner och företag för att regelbundet kunna ta emot donationer av begagnad sjukvårdsutrustning och hjälpmedel. 

Privatpersoner skänker kläder och skor till Human Bridge via våra insamlingsbehållare. En stor del går på export till certifierade sorteringsanläggningar inom EU vilket ger intäkter som används för att täcka kostnaderna för våra biståndsinsatser. En del kläder används som bistånd eller går till secondhandmarknaden.

Ofta är mottagaren av våra biståndsinsatser med och finansierar hela eller delar av frakt- och hanteringskostnaderna. Det ger oss möjlighet att leverera ännu mer utrustning samtidigt som det ökar viljan och förståelsen kring vikten av förebyggande underhåll och reparation hos mottagaren. Att samverka innebär också att långsiktigt minska behovet av direkta gåvor. Human Bridge genomför även projekt tillsammans med Läkarmissionen, Erikshjälpen och andra organisationer i Sverige eller i mottagarländerna. 

Human Bridge kostnader handlar huvudsakligen om transporter för att kunna leverera biståndssändningar. Men också om själva hanteringen, vilket innebär att samla in, testa och gå igenom, lagra och lasta ut material för att på så sätt säkerställs att utrustningen är i gott skick och värd att leverera till ett sjukhus någonstans i världen. 

Human Bridge – För människa och miljö

Tryck på bilderna för att läsa om vår årsredovisning eller effektrapport.