Nya avtal för fastighetsnära insamling

För att så stor del som möjligt av de kläder som rensas ut från lådor och garderober ska kunna återbrukas och återvinnas behöver det vara enkelt att lämna ifrån sig dem. Därför jobbar Human Bridge även med fastighetsnära insamling i samarbete med kommunala avfalls- och fastighetsbolag. Nyligen tecknades avtal med MKB, Malmös kommunala bostadsbolag, kring fastighetsnära insamling av textilier. Det innebär att Human Bridge insamlingsbehållare kommer att finnas i 14 bostadsområden i Malmö vilket berör cirka 30 000 invånare. Samtidigt har Human Bridge utökat samarbetet med Fastighets AB Balder till ett nationellt avtal som kommer att gälla insamling på flera orter i Sverige.

-Vi vill finnas där människor finns. För oss är fastighetsnära insamling ett bra komplement till de stora insamlingarna som sker genom återvinningsstationer och återvinningscentraler, dels är det betydelsefullt att komma nära givaren, dels ger det en stabilitet som gör oss mindre känsliga för stora svängningar, exempelvis om vi genom en förlorad upphandling skulle tappa ett större uppdrag, säger regionchef Joachim Olivendal.

Human Bridge jobbar sedan flera år tillbaka med fastighetsnära textilinsamling och samarbetar med ett flertal kommunala avfallsbolag och fastighetsbolag runt om i landet, bland annat i Lund och Göteborg. Insamlingen sker genom att behållare för textilinsamling placeras ut i bostadsområdena, vilket gör det enkelt att skänka utsorterade textilier som annars riskerar att hamna i hushållssoporna.

-Man behöver inte åka så långt för att bli av med sina kläder och andra textilier, samtidigt som andelen brännbart avfall minskar. På så vis är det en väldigt bra service för både fastighetsägare och boende, säger Joachim och tillägger att ambitionen och förhoppningen är att kunna utöka med ytterligare avtal och samarbeten på fler orter.